Showing 1–12 of 16 results

SEPNA Việt Nam mang đến giải pháp chống thấm, chống nóng cho công trình của bạn. Hãy lựa chọn loại sơn chống nóng , sơn chống thấm phù hợp ngay!

150.000 VND
Hết hàng

HYPERSTOP DB - Thanh trương nở KOREA

HYPERSTOP DB 2519 – Thanh trương nở chống thấm

Hết hàng

HYPERSTOP DB - Thanh trương nở KOREA

HYPERSTOP DB 2015 – Thanh trương nở chống thấm

59.000 VND
Hết hàng

HYPERSTOP DB - Thanh trương nở KOREA

HYPERSTOP DB 2010 – Bentonite Thanh trương nở KOREA

54.000 VND
Hết hàng

HYPERSTOP DB - Thanh trương nở KOREA

Hyperseal DP 2010 – Thanh trương nở chống thấm

54.000 VND
Hết hàng
1.150.000 VND
Hết hàng

CHỐNG THẤM SIKA LATEX - PHỤ GIA CHỐNG THẤM

Sika Latex TH – Phụ gia chống thấm & liên kết

44.000 VND48.000 VND
Hết hàng

CHỐNG THẤM SIKA LATEX - PHỤ GIA CHỐNG THẤM

Sika Latex – Phụ gia chống thấm và liên kết

68.000 VND
Hết hàng

CHỐNG THẤM SIKA LATEX - PHỤ GIA CHỐNG THẤM

QUICSEAL 608 – Phụ gia Latex chống thấm

48.000 VND
Hết hàng

Chống thấm gốc xi măng 2 thành phần

SikaTop Seal – 109 VN – chống thấm 2 thành phần

48.000 VND
Hết hàng
29.000 VND
Hết hàng

Chống thấm gốc xi măng 2 thành phần

QUICSEAL 104s – Chống thấm gốc xi măng linh hoạt

38.000 VND