SEPNA 130C – Chất chống nóng, chống thấm một thành phần Polymer

Quy cách sản phẩm: Thùng 20L