HYPERSTOP DB 2519 – Thanh trương nở chống thấm

Quy cách đóng gói sản phẩm: Cuộn 5M